www.santcugat.cat

PREGUNTES FREQÜENTS

Resol els teus dubtes en un click

¿Qué es el pressupost municipal?

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual de l'Ajuntament . El pressupost té caràcter anual i conté les previsions d'ingressos i despeses de l'exercici.

Les dades es registren en els pressupostos segons la seva naturalesa econòmica: personal, despeses financeres, o despeses corrents, etc.) però també segons el seu programa o destinació (salut, esport, foment de l'ocupació, promoció cultural, assistència social, etc.), o orgànicament segons l'àrea o departament responsable.

El pressupost municipal és l'eina que dirigeix totes les actuacions municipals: des de la planificació i programació, fins al control, seguiment i avaluació. I per tant conté una informació imprescindible per conèixer, interpretar i auditar la gestió municipal.

Amb el suport de:

Ajuntament de Sant Cugat

Plaça de la Vila, 1
Sant Cugat del Vallés
93 565 70 00- 010